Welkom op de website Milieuscore.nl

Bepaal de Milieuscore in drie stappen:

1. De checklist

De checklist gebruikt u om aan te geven welke geschikte technieken reeds zijn toegepast en welke ontbreken. Meer...

2. Het naslagwerk

Raadpleeg daartoe het naslagwerk voor uitgebreide achtergrond informatie. Meer...

3. De scorekaart

De scorekaart kwantificeert de Milieuscore van het bedrijf, op basis van de ingevulde checklist. Meer...


Wat kunt u met Milieuscore.nl bereiken? Lees meer...