Welkom op de website Milieuscore.nl
 

FAQ - veel gestelde vragen

Waarom staan er niet meer besparingsmaatregelen op de checklist?
Er komen regelmatig nieuwe technieken. Worden deze ook opgenomen in de checklist?
Hoe nauwkeurig zijn de investeringsbedragen?
Geldt de vermelde terugverdientijd voor elk bedrijf?
Heeft Milieuscore.nl een wettelijke grondslag?
Hoe frequent worden de naslagwerken, checklisten en scorekaarten geŁpdate?
Waarom worden sommige maatregelen bij meerdere branches genoemd?
Als ik een document opvraag, krijg ik dit niet. Wat gaat er fout?
Hoe krijg ik antwoord op mijn overige vragen?

 


Er zijn veel meer besparingsmaatregelen per branche. Waarom staan die niet allemaal op de checklist?   


Om efficiŽnt met uw tijd en die van het bedrijf om te gaan zijn alleen de belangrijkste 25 Š 30 maatregelen opgenomen. Er kunnen natuurlijk bij sommige bedrijven ook andere besparingsmogelijkheden zijn. Op basis van onze ervaring is, in overleg met milieudiensten bepaald welke de belangrijkste zijn.

Er komen regelmatig nieuwe technieken. Worden deze ook opgenomen in de checklist?   

Ja, de lijst wordt regelmatig geŁpdate. Zodra een nieuwe techniek voldoende marktrijp en economisch rendabel is zal deze opgenomen worden in de checklist. Dit zal waarschijnlijk dan mogelijk wel ten koste gaan van een andere besparingsoptie, omdat de kracht van Milieuscore.nl is dat deze alleen de belangrijkste opties laat zien.

Hoe nauwkeurig zijn de investeringsbedragen?   

De technische uitvoering (en dus de kosten) zullen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Daardoor variŽren de investeringen ook. De aangegeven investeringen zijn dan ook indicatief. In de meeste gevallen is een offerteaanvraag bij een leverancier nodig om te beoordelen wat voor een specifiek gebouw de investering zal bedragen.

Geldt de vermelde terugverdientijd voor elk bedrijf?   

De terugverdientijd wordt bepaald door de investering (minus evt. subsidie) te delen door de jaarlijkse financiŽle besparing. Naast de variatie in de investering (zie de vorige vraag), varieert ook de energiebesparing van bedrijf tot bedrijf. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de intensiteit van het gebruik. De in Milieuscore.nl vermelde terugverdientijd is een indicatie voor de terugverdientijd die vaak voorkomt binnen de desbetreffende branche.

Heeft Milieuscore.nl een wettelijke grondslag?   

Het criterium voor energiemaatregelen in de milieuwetgeving is de terugverdientijd (max. 5 jaar). Milieuscore.nl geeft een indicatie voor de terugverdientijd. Deze terugverdientijden zijn gebaseerd op de praktijk. Het moet gezien worden als een handreiking niet als een juridisch instrument.

Hoe frequent worden de naslagwerken, checklisten en scorekaarten geŁpdate?   

Zij worden minimaal 2 maal per jaar beoordeeld of zij nog actueel zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn: technieken, subsidies, drastische verandering energieprijzen, zullen de betreffende maatregelen worden toegevoegd of aangepast.

Waarom worden sommige maatregelen bij meerdere branches genoemd?   

Bepaalde maatregelen zijn in meer meerdere branches zeer rendabel om toe te passen. Wanneer u kijkt naar de beschrijving van de toepassing of de terugverdientijden zult u vaak verschillen aantreffen die het gevolg zijn van de verschillen tussen bedrijfstakken.

Als ik een document opvraag, krijg ik dit niet. Wat gaat er fout?   

Het opgevraagde document wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres wat u tijdens het inloggen heeft ingevoerd. Ontvangt u binnen ca 30 minuten (afhankelijk van de firewall van uw bedrijf) geen mail met daarbij de pdf bestanden, neem dan contact op met de helpdesk via het contactformulier op Milieuscore.nl.

Ik heb een vraag die niet wordt beantwoord door bovenstaande antwoorden en niet wordt verklaard bij ďHoe werkt Milieuscore.nlĒ. Hoe krijg ik antwoord op mijn vraag?   

U kunt direct contact opnemen met de makers van Milieuscore.nl via het contactformulier. Wij beantwoorden graag uw vragen.