Welkom op de website Milieuscore.nl


Een demonstratie


De omschrijving van iedere maatregel heeft steeds de zelfde structuur.

- Er staat een afbeelding van de situatie of van de toe te passen techniek;
- Op elk blad is aangegeven voor welke branche dit blad bestemd is;
- De subsidiemogelijkheden staan beschreven;
- De gemiddelde terugverdientijd in deze branche;
- Branchespecifieke informatie geeft iets weer over de mogelijkheden in deze branche;
- In de beschrijving van de maatregel wordt uitgelegd hoe de techniek werkt en wat er gedaan moet worden om deze te realiseren;
- Aangegeven wordt hoe hoog de te verwachten investering is;
- Vervolgens wordt aangegeven hoe de besparing te bepalen is;
- Ten slotte wordt bij de borgingsinformatie aangegeven, hoe u er voor kunt zorgen dat de maatregel ook effectief blijft;
- Het blokje rechtsonder kunt u gebruiken om de verantwoordelijken te benoemen voor de uitvoering van de maatregelen.

 

Voorbeeld "Energiebesparing in Kantoren"

Download hieronder het voorbeeld voor de checklist, de scorekaart en een klein deel van het naslagwerk "Energiebesparing in Kantoren".

Download checklist

Download scorekaart

Download naslagwerk